Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u het eeuwige leven hebt, u die gelooft in de Naam van de Zoon van God. 1 Johannes 5:13

Wat in de Bijbel geschreven staat, kan niet worden veranderd. Gevoelens en emoties kunnen veranderen. Christenen leven niet altijd op de bergtop. Handel naar het Woord en leer anderen dit ook te doen. Johannes zegt: ‘Deze dingen heb ik u geschreven.’ Wat heeft hij geschreven en waarom?

…omdat u moet weten dat u het eeuwige leven hebt.  1 Johannes 5:13

Vader, Uw Woord staat voor eeuwig vast en het zegt ons dat wij kunnen WETEN dat wij het eeuwige leven bezitten. Wij danken U voor deze zekerheid.

 

De tekst van deze kruimel komt uit het dagboek ‘Leven in vreugde’ van Corrie ten Boom.