Anne-Sophie

Home > Kruimels uit Anne-Sophie Geerman

About Anne-Sophie Geerman

ik ben Anne-Sophie. Graag wil ik doormiddel van de kruimels die ik maak, meehelpen aan het delen van het Evangelie.

Genesis 6:18a

Maar met U zal ik Mijn verbond oprichten. Genesis 6:18a Ik ben jouw betrouwbare hulp in nood. Veel mensen strompelen ’s ochtends hun bed uit en lopen in één rechte lijn naar de koffiepot. Hoewel ze nog niet in staat zijn helder te denken, zijn ze wakker genoeg om op zoek te [...]

Mattheüs 3:8

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Mattheüs 3:8

Sela – Doop

Eén met Christus in zijn dood gaan wij onder in de doop overtuigd dat er bij Hem vergeving is Eén met Christus, ingelijfd staan wij op van schuld bevrijd in een leven dat voorgoed veranderd is

Habakuk 3:19

De Heer is God. Hij geeft mij kracht. Habakuk 3:19

Psalm 147:5

ONZE HEERE IS GROOT EN GEWELDIG IN KRACHT ZIJN INZICHT IS ONMETELIJK Psalm 147:5  

1 Korintiërs 15:57

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 1 Korintiërs 15:57  

Prediker 5:17

Het is voortreffelijk om te eten en te drinken, en het goede te genieten. Prediker 5:17