Home > Kruimels uit Céline Dijkstra

About Céline Dijkstra

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Céline Dijkstra has created 42 blog entries.

Lucas 12 : 22-23

Daarom zeg ik tegen jullie: maak je nergens zorgen over. niet of je wel te eten zal hebben Ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. het leven is toch belangrijker dan het eten? en het lichaam is toch belangrijker dan de kleding? Lucas 12 : [...]

Markus 12:30

Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Markus 12:39

Zacharia 10:3

Juigh en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, ik kom, en zal in uw midden wonen spreekt de HEERE. Zacharia 10:3

2 Korintiërs 9:15

Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. 2 Korintiërs 9:15

Kerst is een dag

Kerst is een dag om te gedenken, te omarmen, te aanbidden, het Koningskind.

Lucas 2:6 en 7

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Lucas 2:6-7

Lucas 2 : 4-5

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Lucas 2:4-5

Lucas 2 : 14

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Lucas 2:14

Lucas 2 : 20

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Lucas 2:20