Home > Kruimels uit Elise Huizer-Achterberg

About Elise Huizer-Achterberg

Ik ben Elise, 33 jaar en getrouwd met Jan. Samen zijn wij de dankbare trotse ouders van Hannah van 6. Wat is het gaaf om deel uit te mogen maken van zo'n mooie community waarbij Gods Woord centraal staat! Alles tot eer van Hem!

Spreuken 3:5-6

Je moet op de Heer vertrouwen. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan zal hij je helpen. Denk niet dat je alles zelf kunt. Spreuken 3:5-6 Ik ben altijd bezig iets nieuws te doen in jouw leven. Dus probeer een open blik te houden wanneer er dingen op [...]

2 Petrus 3:8

Vrienden, jullie moeten dit niet vergeten: voor de Heer is tijd iets heel anders dan voor ons. Voor hem is één dag hetzelfde als duizend jaar, en duizend jaar hetzelfde als één dag. 2 Petrus 3:8

1 Petrus 5:7

Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. 1 Petrus 5:7

Genesis 15:6

Abram geloofde wat de Heer zei, en daarom vond de Heer Abram een goed mens. Genesis 15:6

Psalm 42:6

Waarom ben ik toch zo onrustig en teneergeslagen? Ik moet alles alleen van God verwachten. Ik zal Hem zeker weer lofprijzen, mijn Bevrijder en mijn God! Psalm 42:6

Opwekking 377 – Wat De Toekomst Brengen Moge

Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalmen moed! Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt [...]

Psalmen 9:11

Ieder die Uw liefde & genade kent, Here , zal zich voor hulp tot U richten. U laat iemand die zijn vertrouwen op U stelt niet in de steek. Psalmen 9:11

Doop – Sela

DOOP - SELA In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Eén met Christus in zijn dood, gaan [...]

Morgen dans je weer

Morgen dans je weer - LEV Prijs Hem, in je dag vol zorgen in je angst voor morgen: zing zing dan je lied en prijs Hem als de storm tekeergaat als je nergens licht meer ziet want God vergeet jou niet Hij heelt je hart. Je huilt niet meer Hij [...]

Jakobus 1:6

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Jakobus 1:6