Home > Kruimels uit Elise Huizer-Achterberg

About Elise Huizer-Achterberg

Ik ben Elise, 33 jaar en getrouwd met Jan. Samen zijn wij de dankbare trotse ouders van een dochter van 7 en een zoon van een paar maanden oud. Wat is het gaaf om deel uit te mogen maken van zo'n mooie community waarbij Gods Woord centraal staat! Alles tot eer van Hem!

Johannes 19:30

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Johannes 19:30

Lucas 22:42

‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ Lucas 22:42

Deuteronomium 20:4

De HEER, uw God, gaat met u mee, hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand; hij schenkt u de overwinning. Deuteronomium 20:4

Lucas 19:38

Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Lucas 19:38

Psalm 38:16

Want op u, HEER, hoop ik, van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God. Psalm 38:16

Psalm 37:5a

Leg je leven in de handen van de HEER Psalm 37:5a

1 petrus 5:7

Vertrouw op Hem als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen. 1 Petrus 5:7

Spreuken 8:17

Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. Spreuken 8:17

Psalm 34:15

Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na. Psalm 34:15