Elise

Home > Kruimels uit Elise Huizer-Achterberg

About Elise Huizer-Achterberg

Ik ben Elise, 34 jaar en getrouwd met Jan. Samen zijn wij de dankbare trotse ouders van een dochter van 7 en een zoon van 8 maanden oud. Wat is het gaaf om deel uit te mogen maken van zo'n mooie community waarbij Gods Woord centraal staat! Alles tot eer van Hem!

Moed

Moed is vrees die gebeden heeft. (uit het boek Vertrouw op God van Corrie Ten Boom)

Opwekking 542

God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst. Aller Heer, ik vertrouw op U. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw.  U bent mijn rots wanneer ik wankel U richt mij op wanneer ik val Dwars door de storm bent U Heer, [...]

Psalm 9:11

Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER. Psalm 9:11

Psalm 91:11

Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Psalm 91:11

Psalm 46:11

Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Psalm 46:11

Psalm 62:6

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. Psalm 62:6

Efeziërs 3:20a

Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Efeziërs 3:20a

Job 37:14

Laat dit tot je doordringen,Job, sta even stil en heb oog voor Gods wonderen. Job 37:14

Hebreeën 4:16

Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Hebreeën 4:16