Marjoke

Home > Kruimels uit Marjoke van den Dool

About Marjoke van den Dool

Ik ben getrouwd met Ron, moeder van Bram, Job, Hanne en Tijs. Ik hou van dé Kunstenaar, God is mijn Voorbeeld. Ik geniet van alle kleur en vorm die Hij in zijn meesterwerk heeft gelegd. Mijn verwondering en talenten wil ik graag delen als DagelijkseBroodkruimels.

Mattëus 11:29-30

Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik Ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Matteüs 11:29-30

Matteüs 14:29

Hij zei: “Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Matteüs 14:29

1 Koningen 19: 11-12

De Heer zei tegen Elia: ‘Kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten.’ Toen kwam de Heer voorbij. Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen openscheurden. Maar de Heer was niet in de storm. [...]

Matteüs 14:29

Hij zei: “Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Matteüs 14:29

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13

Johannes 20:22

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de Helige Geest. Johannes 20:22

Jakobus 5:16

Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet Jakobus 5:16

Jesaja 40:8

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. Jesaja 40:8

Spreuken 19:21

Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer. Spreuken 19:21