Marjolijn

Home > Kruimels uit Marjolijn Bos

About Marjolijn Bos

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Marjolijn Bos has created 21 blog entries.

lucas 1:46-48

  Lucas 1: 46 -48 Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft ook gehad voor mij, zijn minste dienares.

1 Johannes 2:1-2

  Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van [...]

Avondzang:7

  O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; O Geest, zend Uwen troost ons neer; Drieënig God, U zij al d' eer. Avondzang:7

2 Timotheüs 2:1

Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2 Timotheüs 2:1

Psalm 108:5

Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw. Psalm 108:5

Prediker 9:9

  Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Prediker 9:9

Job 34: 21

Want Gods oog is op de wegen van de mens gericht, geen van zijn stappen blijft voor hem verborgen. Job 34:21

psalm 22:2

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Psalm 22:2

Matteüs 12:50

  Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder. Matteüs 12:50

Mattheus 6:8

  Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. Mattheüs 6:8