Martijn

Home > Kruimels uit Martijn van der Veer

About Martijn van der Veer

Vader van Bent en Sverre. Getrouwd met Jeanne Marij. Houdt van Jezus. Sport veel en graag. Kan genieten van een goed boek en droomt van het schrijven ervan. Bekijk alle blogs en videokruimels van Martijn

Koningsdag 2019

Koningsdag 2019!  Eer aan de Koning der koningen! Laat Nederland vandaag weten dat Jezus leeft en bevrijdt. Hij is Koning, Hij is Koning. Koning in eeuwigheid. Uit het nummer van Elly en Rikkert.

Lucas 12:25

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken een el aan zijn levensduur toevoegen? Lucas 12:25 Stop met dat eindeloze ronddraaien in kringetjes van bezorgdheid! Scheur je aandacht los van de toekomst  en richt je op het huidige moment, waar Mijn liefdevolle aanwezigheid op je wacht. Zoek Mijn aangezicht [...]

Jeremia 31:3

Ik heb je altijd liefgehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Jeremia 31:3b

Psalm 23:4

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar want U bent bij mij. Psalmen 23:4

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Romeinen 8:28 Ik ben een steun voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Ik op. Soms zijn jij en ik de enigen die weten dat je bent gevallen. Op [...]

Sefanja 3:17

De HEER, je God zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen. Sefanja 3:17 Zet je hart, je geest en je verstand wijd open [...]

Spreuken 3:5

Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Spreuken 3:5 Het is makkelijk om Mij voor een korte tijd te vertrouwen - vooral wanneer alles goed gaat in je leven. Maar Ik vraag je om altijd op Mij te vertrouwen, ongeacht wat er gebeurt. Ik [...]

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons  geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 1 Johannes 4:9 Als u het evangelie hebt gehoord, hebt u de geweldigste geschiedenis gehoord die ooit werd verteld, over het grootste aanbod dat ooit werd gedaan, door [...]