Home > Kruimels uit Martijn van der Veer

About Martijn van der Veer

Vader van Bent en Sverre. Getrouwd met Jeanne Marij. Houdt van Jezus. Sport veel en graag. Kan genieten van een goed boek en droomt van het schrijven ervan. Bekijk alle blogs en videokruimels van Martijn

Jeremia 31:3

Ik heb je altijd liefgehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Jeremia 31:3b

Psalm 23:4

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar want U bent bij mij. Psalmen 23:4

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Romeinen 8:28 Ik ben een steun voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Ik op. Soms zijn jij en ik de enigen die weten dat je bent gevallen. Op [...]

Sefanja 3:17

De HEER, je God zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen. Sefanja 3:17 Zet je hart, je geest en je verstand wijd open [...]

Spreuken 3:5

Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Spreuken 3:5 Het is makkelijk om Mij voor een korte tijd te vertrouwen - vooral wanneer alles goed gaat in je leven. Maar Ik vraag je om altijd op Mij te vertrouwen, ongeacht wat er gebeurt. Ik [...]

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons  geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 1 Johannes 4:9 Als u het evangelie hebt gehoord, hebt u de geweldigste geschiedenis gehoord die ooit werd verteld, over het grootste aanbod dat ooit werd gedaan, door [...]

Jeremia 17:7

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Jeremia 17:7 Eén van de grote kerkliederen, The Solid Rock van Edward Mote en William Bradbury, begint (vertaald) met deze woorden: 'Mijn hoop is gebaseerd op niets anders dan Jezus' bloed en gerechtigheid; op geen enkel bouwwerk durf ik [...]

Spreuken 3:3

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 3:3   Mooi he...?! Deze kruimel komt uit onze nieuwe serie kaarten. Hoe gaaf zou 'ie staan in jouw interieur..?

Johannes 15:5

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Johannes 15:5 Hoe we ons thuis gedragen is voor elke christenman of -vrouw de ultieme test. Het is veel makkelijker [...]

Spreuken 8:7

Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Spreuken 8:7 Ik bid in de naam van Jezus dat jij de waarheid zult ontdekken over wie je bent in Christus. Ik bid dat je niet langer afhankelijk zult zijn van een man of van andere vrouwen om je te [...]