Home > Kruimels uit Martijn van der Veer

About Martijn van der Veer

Vader van Bent en Sverre. Getrouwd met Jeanne Marij. Houdt van Jezus. Sport veel en graag. Kan genieten van een goed boek en droomt van het schrijven ervan. Bekijk alle blogs en videokruimels van Martijn

Spreuken 3:3

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 3:3   Mooi he...?! Deze kruimel komt uit onze nieuwe serie kaarten. Hoe gaaf zou 'ie staan in jouw interieur..?

Johannes 15:5

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Johannes 15:5 Hoe we ons thuis gedragen is voor elke christenman of -vrouw de ultieme test. Het is veel makkelijker [...]

Spreuken 8:7

Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Spreuken 8:7 Ik bid in de naam van Jezus dat jij de waarheid zult ontdekken over wie je bent in Christus. Ik bid dat je niet langer afhankelijk zult zijn van een man of van andere vrouwen om je te [...]

Kolossenzen 2:15

Hij heeft Zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Kolossenzen 2:15 De Bijbel geeft ons niet alleen de nodige informatie over satan en de demonen, maar ook over de wapens die wij voor deze strijd nodig hebben, [...]

Psalm 104:31

De luister van de HEER moge eeuwig duren, laat de HEER zich verheugen in Zijn werken. Psalm 104:31 C.T. Studd, de beroemde cricketspeler en zendingspionier, schreef de volgende regels toen hij nog in Cambridge studeerde: Één leven slechts, het zal snel vergaan; alleen wat we voor Christus doen, zal blijven [...]

Romeinen 10:14

Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt? Romeinen 10:14 Beschouwt u uzelf als eigenaar of als kapitein van uw [...]

1 Johannes 5:13

Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u het eeuwige leven hebt, u die gelooft in de Naam van de Zoon van God. 1 Johannes 5:13 Wat in de Bijbel geschreven staat, kan niet worden veranderd. Gevoelens en emoties kunnen veranderen. Christenen leven niet altijd op de [...]

Matteüs 7:1

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Matteüs 7:1 Nodig Me uit om elk moment van jouw leven te doordrenken met mijn aanwezigheid. Dat verandert je perspectief en helpt je om met een positieve blik naar mensen te kijken. Zelfs wanneer iemand in je omgeving je irriteert, kun [...]

Psalm 25:5

Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. Psalm 25:5 Denk niet dat wandelen in Gods wil altijd onplezierig is! De vreugde van de Heer moet onze kracht zijn. Zelf ben ik [...]

Psalm 112:7

De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken. Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. Psalm 112:6-7 Misschien denk je wel dat je het verdient om een leven zonder problemen te hebben. Maar zo is het leven niet. [...]