Home > Kruimels uit Mirjam Hiemstra-Oberman

About Mirjam Hiemstra-Oberman

Hoi bezoeker van Dagelijkse Broodkruimels... ik ben Mirjam Hiemstra en mijn hobby is teksten, gedichten en quotes verwerken in plaatjes, omdat Geloof verweven is in mijn leven heb ik op mijn hart gekregen om d.m.v mijn hobby te getuigen van mijn grootste Liefde Jezus. Ik hoop en bid dat u/jij er door bemoedigd word en zo Gods Liefde voor jou mag ervaren in welke situatie je ook zit! Wees Gezegend!

Spreuken 20:15

"Goud en edelstenen zijn er genoeg, maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid." Spreuken 20:15

Psalm 63:3

"Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof." Psalm 63:3

Judas 1:2

Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed. Judas 1:2

Psalm 6:7

Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. Psalm 6:7

Psalm 19:1

"De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen," Psalm 19:1

Job 12:22

God laat zien wat diep verborgen is, hij brengt licht waar het donker is. Job 12:22

Psalm 9:11

Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER. Psalm 9:11

Spreuken 4:27

"Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad." Spreuken 4:27

2 Kronieken 16:9

De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan 2 Kronieken 16:9 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Spreuken 22:6

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Spreuken 22:6