Mirjam

Home > Kruimels uit Mirjam Hiemstra-Oberman

About Mirjam Hiemstra-Oberman

Hoi bezoeker van Dagelijkse Broodkruimels... ik ben Mirjam Hiemstra en mijn hobby is teksten, gedichten en quotes verwerken in plaatjes, omdat Geloof verweven is in mijn leven heb ik op mijn hart gekregen om d.m.v mijn hobby te getuigen van mijn grootste Liefde Jezus. Ik hoop en bid dat u/jij er door bemoedigd word en zo Gods Liefde voor jou mag ervaren in welke situatie je ook zit! Wees Gezegend!

Psalm 94:19

Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Psalm 94:19

Lucas 11:28

Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem: "Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!" Maar Hij zei: "Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven." Lucas 11:28

Ezechiël 34:31

Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid; jullie zijn mensen en ik ben jullie God – zo spreekt God, de HEER. Ezechiël 34:31

2 Korintiërs 1:3-4

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. [...]

Psalm 13:6

Ik vertrouw op Uw liefde: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen. Psalm 13:6

1 Tessalonicenzen 5:24

God wil dat jullie bij Hem horen. Hij is trouw, en Hij doet wat Hij belooft. 1 Tessalonicenzen 5:24 (Bijbel in Gewone Taal)

Romeinen 8:18

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Romeinen 8:18

Psalm 16:11

U leert mij hoe ik moet leven. Ik ben blij, omdat u bij me bent. Dat maakt me gelukkig, voor altijd. Psalm 16:11

Psalm 33:22

Heer, laat ons uw ​liefde​ zien! Op u vertrouwen wij. Psalm 33:22

Job 19:27

Ik zal Hem aanschouwen, ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen! Job 19:27 (Nieuwe Bijbel Vertaling)