Mirjam

Home > Kruimels uit Mirjam Hiemstra-Oberman

About Mirjam Hiemstra-Oberman

Hoi bezoeker van Dagelijkse Broodkruimels... ik ben Mirjam Hiemstra en mijn hobby is teksten, gedichten en quotes verwerken in plaatjes, omdat Geloof verweven is in mijn leven heb ik op mijn hart gekregen om d.m.v mijn hobby te getuigen van mijn grootste Liefde Jezus. Ik hoop en bid dat u/jij er door bemoedigd word en zo Gods Liefde voor jou mag ervaren in welke situatie je ook zit! Wees Gezegend!

Job 19:27

Ik zal Hem aanschouwen, ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen! Job 19:27 (Nieuwe Bijbel Vertaling)

Jesaja 51:16

Jullie zijn mijn volk, jullie moeten mijn woorden doorgeven. En ik zal jullie steeds beschermen. Jesaja 51:16 (bijbel in gewone taal)

Deuteronomium 10:20

Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. Deuteronomium 10:20

2 Korinthiërs 5:21

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. 2 Korinthiërs 5:21

Nahum 1:7

De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen. Nahum 1:7

Psalm 73:26

Ook als ik geen kracht meer heb, als ik heel zwak ben, dan bent U er, God. Altijd ben ik veilig bij U, U bent alles wat ik nodig heb. Psalm 73:26

Psalm 121:2

"Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121:2

Spreuken 4:25-26

"Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan. Effen de weg waarover je gaat, dan loop je met vaste tred." Spreuken 4:25-26

Spreuken 20:15

"Goud en edelstenen zijn er genoeg, maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid." Spreuken 20:15

Psalm 63:3

"Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof." Psalm 63:3