Home > Kruimels uit Mirjam Hiemstra-Oberman

About Mirjam Hiemstra-Oberman

Hoi bezoeker van Dagelijkse Broodkruimels... ik ben Mirjam Hiemstra en mijn hobby is teksten, gedichten en quotes verwerken in plaatjes, omdat Geloof verweven is in mijn leven heb ik op mijn hart gekregen om d.m.v mijn hobby te getuigen van mijn grootste Liefde Jezus. Ik hoop en bid dat u/jij er door bemoedigd word en zo Gods Liefde voor jou mag ervaren in welke situatie je ook zit! Wees Gezegend!

Galaten 6:9

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Galaten 6:9 NBV

Jakobus 4:10

Als u beseft dat u klein bent voor de Here, zal Hij u verheffen. Jakobus 4:10 Jakobus 4:10  

1 Kronieken 16:11

Zoek de HERE, ja, zoek Zijn kracht. Zoek onvermoeid Zijn tegenwoordigheid. 1 Kronieken 16:11

Job 36:7

Hij beschermt wie rechtvaardig is, maakt hem machtig als een koning en geeft hem aanzien voor altijd. Job 36:7  

Psalm 91:14b

Psalm 91 Ik vertrouw op de Heer Bij de Heer ben ik veilig, hij is de allerhoogste God. Bij hem vind ik rust, hij is de machtige God. Daarom zeg ik tegen hem: ‘U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik.’ De Heer helpt je [...]

Deuteronomium 33:27

Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig. Deuteronomium 33:27

Psalm 126:5

Al ​zaait​ een mens onder tranen, hij zal oogsten in vreugde. Psalm 126:5

Jesaja 51:7-8

Luister naar mij, mijn volk. Jullie kennen mijn regels. Jullie denken veel aan mijn wetten. Wees niet bang voor mensen die je beledigen en vernederen. Want zij zullen verdwijnen, als een oude jas die langzaam vergaat. Maar de overwinning die ik geef, zal altijd blijven. De bevrijding die ik breng, zal nooit [...]

Psalm 66:17

Toen mijn mond hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong. Psalm 66:17

Psalm 62:2

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. Psalm 62:2