Home > Kruimels uit Mirjam Hiemstra-Oberman

About Mirjam Hiemstra-Oberman

Hallo lezers van Dagelijkse Broodkruimels, ik ben Mirjam... 46 jaar, en door middel van teksten, gedichten en quotes te verwerken in plaatjes, wil ik heel graag Gods Liefde doorgeven aan jou, Gods Liefde voor ons is zo groot, dat Hij zelfs Zijn Zoon, de Here Jezus heeft laten sterven voor onze zonden, en als wij die Liefde aannemen mogen wij straks Eeuwig met Hem leven in Zijn Liefde...... Zoveel liefde.....dan kan je niet anders dan die Liefde doorgeven..... Mijn wens is dat u/jij er door gezegend wordt en zelf die Liefde ook weer doorgeeft....zodat deze wereld vol wordt van Zijn Liefde.... Wees Gezegend!

Jesaja 54:10

Bergen kunnen van plaats veranderen en heuvels kunnen verdwijnen. Maar mijn liefde voor jou zal nooit verdwijnen. Mijn belofte van vrede geldt voor altijd. Dat zeg ik omdat ik van je houd. Jesaja 54:10

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden, die Koning. Komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden, die Koning. Want U alleen bent waardig, Want U alleen bent waardig, Want U alleen bent waardig, o Koning. Wij prijzen U voor eeuwig, [...]

Psalm 105:1-2

Dank de Heer en maak bekend wie hij is! Vertel aan iedereen wat hij gedaan heeft, vertel over zijn wonderen. Psalm 105:1-2 (uit Bijbel in gewone taal)

Psalm 148:13

Zing allemaal voor de Heer! Want hij heeft alle macht op aarde en in de hemel. Psalm 148:13

Psalm 32:2

Gelukkig is hij, aan wie de HERE zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is. Psalm 32:2

Een parel van grote waarde

Een parel van grote waarde Groot, groter, grootst ik wil de grootste zijn. Min, minder, minst de minste maakt mij klein. Klein, kleiner, kleinst dat voelt toch niet zo fijn Maar waar het in Uw Koninkrijk om gaat Heer, dat wij in onze kleinheid pas een parel van grote waarde [...]

Spreuken 16:24

Vriendelijke woorden zijn als honing voor de ziel en als medicijn voor het lichaam. Spreuken 16:24

Hij Die Je De Dag Geeft

Hij die je de dag geeft, zal je ook de dingen geven die je voor de dag nodig hebt - Gregory of Nyssa

Onze Vader

Lieve Vader die altijd bij ons bent laat uw naam worden gewaardeerd en geliefd laat uw heerschappij in ons worden vervuld laat uw wil hier op aarde worden gedaan op dezelfde manier als in de hemel. Geef ons vandaag de dingen die we vandaag nodig hebben, en vergeef ons onze [...]

Romeinen 12:14

Als mensen je in moeilijkheden brengen, bid dan voor hen. Vraag God niet om hen te straffen, maar bid voor hen. Jullie moeten altijd met elkaar meeleven, in vreugde en in verdriet. Romeinen 12:14