Mirjam

Home > Kruimels uit Mirjam Hiemstra-Oberman

Over Mirjam Hiemstra-Oberman

Hallo lezers van Dagelijkse Broodkruimels, ik ben Mirjam... 45 jaar, en door middel van teksten, gedichten en quotes te verwerken in plaatjes, wil ik heel graag Gods Liefde doorgeven aan alle mensen, Gods Liefde voor ons is zo groot, dat Hij zelfs Zijn Zoon, de Here Jezus heeft laten sterven voor onze zonden, en als wij die Liefde aannemen mogen wij straks Eeuwig met Hem leven in Zijn Liefde...... Zoveel liefde.....dan kan je niet anders dan die Liefde doorgeven..... Mijn wens is dat u/jij er door gezegend wordt en zelf die Liefde ook weer doorgeeft....zodat deze wereld vol wordt van Zijn Liefde.... Wees Gezegend!

Hij Die Je De Dag Geeft

Hij die je de dag geeft, zal je ook de dingen geven die je voor de dag nodig hebt - Gregory of Nyssa

Onze Vader

Lieve Vader die altijd bij ons bent laat uw naam worden gewaardeerd en geliefd laat uw heerschappij in ons worden vervuld laat uw wil hier op aarde worden gedaan op dezelfde manier als in de hemel. Geef ons vandaag de dingen die we vandaag nodig hebben, en vergeef ons onze [...]

Romeinen 12:14

Als mensen je in moeilijkheden brengen, bid dan voor hen. Vraag God niet om hen te straffen, maar bid voor hen. Jullie moeten altijd met elkaar meeleven, in vreugde en in verdriet. Romeinen 12:14

2 Korintiërs 2:15

Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden. 2 Korintiërs 2:15

Nehemia 8:10

Droog je tranen, en wees blij met wat de Heer voor jullie doet. Hij geeft jullie steeds nieuwe kracht!   Nehemia 8:10

Psalm 139:14-15

Psalm 139:14-15 Ik dank u daarvoor. Want het is een wonder, zoals ik gemaakt ben. Alles wat u maakt, is een wonder. Dat weet ik heel goed. U hebt me al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd. U hebt me al gezien toen ik diep in de aarde [...]

Gewoon twee handen

Gewoon twee handen Gevouwen op m'n schoot Geknield Zonder woorden U bent groot Gewoon Gevouwen Geknield Stil Omdat U weet wat ik zeggen wil Gewoon twee handen Gevouwen op m'n schoot Geknield Zonder woorden Maak ik U groot Dankbaar Geliefd Gelukkig Met U Volkomen vrede In het nu Gewoon Gevouwen [...]

Als je een Lelie en een Roos van Christus bent

Als je een Lelie en een Roos van Christus bent - Maarten Luther (1483 – 1546) Als je een lelie en een roos van Christus bent, weet dan, dat je wandel onder de doornen zal zijn. Als je een Lelie en een Roos van Christus bent - Maarten Luther (1483 – 1546)

1 Johannes 2:9

1 Johannes 2:9 Wie beweert in het licht van Christus te leven, maar een hekel aan zijn broeder heeft, leeft nog steeds in het donker. 1 Johannes 2:9

Galaten 5:14

Galaten 5:14 De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod: Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf. Galaten 5:14