Richard-Goudswaard

Home > Kruimels uit Richard Goudswaard

About Richard Goudswaard

Mijn naam is Richard, 23 en ik heb een passie voor creativiteit. Zelf lees ik graag het Woord, waar ik mijn inspiratie uit haal om Geestelijke Kruimels tot stand te brengen. Laat iedereen eten van het levende Brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. Johannes 6:51

Romeinen 10:17

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ‭‭Romeinen‬ ‭10:17‬

Spreuken 15:16

Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij. ‭‭Spreuken‬ ‭15:16‬ ‭

Jesaja 54:5

Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. Jesaja 54:5

Openbaring 21:5

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Openbaring 21:5

Ezechiël‬ ‭37:24‬

En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. ‭‭Ezechiël‬ ‭37:24‬

Psalm 37:4

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Psalm 37:4

Psalm 42:2

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Psalm‬ ‭42:2‬

Jeremia 17:8

Hij is als een boom geplant aan water. Jeremia 17:8

Jakobus 5:16

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jakobus 5:16