Home > Kruimels uit Richard Goudswaard

About Richard Goudswaard

Mijn naam is Richard en ik ben 22 jaar. Zelf zing ik met plezier op een Christelijk Mannenkoor. Troost en bemoediging put ik uit de het Woord van God. Mijn creativiteit kan ik enorm goed kwijt in het maken van Kruimels.

1 Petrus 2:2

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien. 1 Petrus 2:2

Mattheus 25:4

De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Mattheus 25:4

Johannes‬ ‭3 vers 30-31‬

Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde, en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen. ‭‭Johannes‬ ‭3 vers 30-31‬

Klaagliederen 5:21

HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds. Klaagliederen‬ ‭5:21‬

1 Timotheüs‬ ‭4:9-10

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. 1 Timotheüs‬ ‭4:9-10

‭‭2 Korinthiërs‬ ‭4:18

‘Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.’ ‭‭2 Korinthiërs‬ ‭4:18‬

Hebreeën‬ ‭13:14

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Hebreeën‬ ‭13:14

Prediker 11:7

Het licht is aangenaam, en het doet de ogen goed de zon te zien. Prediker 11:7