Home > Kruimels uit Sigrid Bruinsma

About Sigrid Bruinsma

Ik ben Sigrid, 21 jaar, ik studeer voor grafisch ontwerper, daarnaast teken en fotografeer ik graag. In m'n vrije uurtjes sport ik met mijn (husky) hond en rij ik paard. Bekijk alle kruimels van Sigrid

Galaten 3:26-27 

Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3:26-27

Deuteronomium 4:29

Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem tenminste met hart en ziel zoekt. Deuteronomium 4:29

1 Timoteüs 1:12

Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwt Hem te dienen. 1 Timoteüs 1:12

Jesaja 55:8

Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Jesaja 55:8

Jozua 1:9

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij. Jozua 1:9

1 Samuel 2:2

Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God. 1 Samuel 2:2

Jesaja 52:7

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je God is koning!' Jesaja 52:7

Psalm 31:4

U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van Uw naam.

Nahum 1:7

De Heer is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Nahum 1:7