Home > Kruimels uit Sigrid Bruinsma

About Sigrid Bruinsma

Ik ben Sigrid, 21 jaar, ik studeer voor grafisch ontwerper, daarnaast teken en fotografeer ik graag. In m'n vrije uurtjes sport ik met mijn (husky) hond en rij ik paard. Bekijk alle kruimels van Sigrid

1 Samuel 16:7

Het gaat niet om wat de mens ziet, de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. 1 Samuel 16:7

Psalm 34:9

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34:9

Jesaja 33:16

Hij zal hoog hierboven wonen, veilig in de onneembare rotsburcht; in zijn brood wordt voorzien, aan water is nooit gebrek. Jesaja 33:16

Hebeëen 3:4

Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Hebreeën 3:4

1 Korintiers 13:4-5

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. 1 Korintiërs 13:4-5

Johannes 8:36

Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36

Jesaja 44:22

Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen. Jesaja 44:22

Filippenzen 4:6-7

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4:6-7

Numeri 6: 24-26

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de HEER u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Numeri 6: 24-26