Home > Kruimels uit Sigrid Bruinsma

About Sigrid Bruinsma

Ik ben Sigrid, 21 jaar, ik studeer voor grafisch ontwerper, daarnaast teken en fotografeer ik graag. In m'n vrije uurtjes sport ik met mijn (husky) hond en rij ik paard. Bekijk alle kruimels van Sigrid

Matteüs 11:28

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Matteüs 11:28

Prediker 12:7

En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. Prediker 12:7

1 Johannes 4:16

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 1 Johannes 4:16

Jesaja 60:1

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Jesaja 60:1

Galaten 3:26-27 

Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3:26-27

Deuteronomium 4:29

Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem tenminste met hart en ziel zoekt. Deuteronomium 4:29

1 Timoteüs 1:12

Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwt Hem te dienen. 1 Timoteüs 1:12

Jesaja 55:8

Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Jesaja 55:8