Trientsje

Home > Kruimels uit Trientsje Aukema

About Trientsje Aukema

Mijn belangrijkste drijfveer in het leven is Gods liefde voor ons mensen. Dit probeer ik uit te stralen en uit te dragen als mens en in mijn werk voor het Leger des Heils. Door kruimels te maken, verbind ik mijn hobby fotografie met Zijn woorden die mijn leidraad zijn.

Psalm 8:2

Heer, onze Heer, groot is Uw macht, overal op aarde! Psalm 8:2

Klaagliederen 3:23

Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! Klaagliederen 3:23

I Petrus 1:13

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 1 Petrus 1:13

Psalm 67:2

God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Psalm 67:2

Lucas 6:44

Want iedere boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend; want men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druif van bramen. Lucas 6:44

Jesaja 40:8

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. Jesaja 40:8

Psalm 130

De Heer bevrijdt ons Ik verlang naar de Heer, ik wacht op hem, ik vertrouw op zijn woorden. Ik verlang naar de Heer, meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend, naar het licht van de nieuwe dag. Volk van Israël, vertrouw op de Heer! Want hij is goed en trouw, [...]

Jeremia 17:7

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht [...]

Johannes 15:12

"Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd." Johannes 15:12

Johannes 3:16

Want Gods ​liefde​ voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. Johannes 3:16