Home > Kruimels uit Willemien van Werkhoven

About Willemien van Werkhoven

Wil mijn liefde voor Jezus delen, kan blij worden van mooie foto's en teksten en ben visueel ingesteld. Dit kan ik nu door het maken van kruimels creatief combineren. Bekijk alle kruimels van Willemien

Psalmen 59:17-18

Dankbaarheid is een geweldige stimulans. Hoe dankbaarder je bent des te beter je, je zult voelen. Psalmen 59:17-18

Lees je bijbel

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag, lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Psalmen 19:15

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser. Psalmen 19:15

2 korintiërs 5:21

Want God nam Christus die geen zonde gedaan had en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus ons toe. 2 Korintiers 5:21

Johannes 3:16

Ik heb er alles voor over gehad om jou mijn liefde te bewijzen. Johannes 3:16

genesis 28:15a

Ik ben met je en zal je beschermen overal waar je gaat. Genesis 28:15a

Psalmen 8 voor kids

God die alles maakte, de zon, de luchten blauw. De hemel en de aarde, zorgt ook voor jou. Psalmen 8