Home > Kruimels uit Willemien van Werkhoven

About Willemien van Werkhoven

Wil mijn liefde voor Jezus delen, kan blij worden van mooie foto's en teksten en ben visueel ingesteld. Dit kan ik nu door het maken van kruimels creatief combineren. Bekijk alle kruimels van Willemien

Job 12:18

Maar alleen God heeft de ware wijsheid en de kracht. Alleen bij Hem kunnen we terecht voor raad en inzicht. Job 12:18

Jesaja 58:11

De Heer zal je voortdurend leiden Hij zal je verkwikken in dorre streken Hij  maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Jesaja 58:11

Psalmen 50:15

Roep Mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal Ik U redden. en u zult Mij loven en prijzen. Psalmen 50:15

Jesaja 65:24

Voordat zij Mij roepen, zal ik hun al antwoord geven. Terwijl zij nog tegen Mij praten over wat zij nodig hebben, zal Ik al beginnen hun gebeden te verhoren! Jesaja 65:24

geen zorgen

Je hoeft je geen zorgen te maken over wie jou wel of wie jou niet leuk vind als de redder van de wereld al gezegd heeft, "Ik hou van je"

Hebreeën 11:1

Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Hebreeën 11:1

Genesis 28:15

Ik ben met je en zal je beschermen, overal waar je gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Want Ik zal je niet verlaten, maar doen wat Ik je heb gezegd. Genesis 28:15

Filippenzen 4:4-6

Ik vroeg om krachten en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om ze te helpen. Ik vroeg om rijkdom [...]

Woorden hebben kracht!

Heb je het moeilijk herhaal "Ik vertrouw op U" dan gaat het iets doen. Woorden hebben kracht!