Om met elkaar dezelfde richting op de gaan, is het van belang te weten wie we zijn. Wie we zijn heeft te maken met waar we vandaan komen, waar we staan en wat we doen, wat we waarderen of anders gezegd belangrijk vinden, de missie die we voor ogen hebben en de droom die we nastreven.

Hoe is het allemaal begonnen?

Op 8 juli 2014 startte Bram Markus vanuit interesse een website waarop elke dag een inspirerende afbeelding met een christelijke quote of Bijbeltekst werd geplaatst. De belangstelling voor de website bleek na een aantal maanden behoorlijk groot te zijn.
Één jaar later (juli 2015) trok de website enkele duizenden bezoekers per maand en had DagelijkseBroodkruimels 5.000 fans op Facebook. Er brak echter een periode van twijfel aan.

Het dagelijks maken van de kruimels en alle contacten onderhouden kostte veel tijd en werd nog steeds maar door één persoon (Bram) gedaan. Naar lang wikken en wegen werd besloten om als laatste redmiddel een oproep te plaatsen op Facebook waarin de hulp werd gevraagd voor het maken van de kruimels. Er reageerden ongeveer 25 personen op deze oproep. Onbewust werd er een community geboren.

De groei zette door en Bram kreeg in november 2015 steeds nauwer contact met Martijn van der Veer. In eerste instantie was dit contact voor de blogs en de video’s op de website, maar na diverse gesprekken bleek dat Martijn ook het verlangen had om zich meer in te zetten voor DagelijkseBroodkruimels.

Uiteindelijk hebben Bram en Martijn besloten om gezamenlijk de verantwoording voor DagelijkseBroodkruimels te gaan dragen. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van Stichting DagelijkseBroodkruimels en Manna en Kwartels B.V.

Inmiddels is DagelijkseBroodkruimels uitgegroeid tot een platform met meer dan 42.000 likes op Facebook, meer dan 175.000 bezoekers per maand op de website, ruim 100 vrijwilligers en 7.500 mensen die dagelijks een kruimel per mail ontvangen.

Missie

Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om (online) te delen van en uit het Leven wat we van God hebben ontvangen. Dagelijks. Kleine stukjes brood. Kruimels. Zodat de wereld kan proeven van het Brood dat leven geeft.

“DELEN MOGELIJK MAKEN, ZODAT DE WERELD KAN PROEVEN VAN HET BROOD DAT LEVEN GEEFT.”

Visie

Hoe de toekomst van DagelijkseBroodkruimels eruit ziet is alleen bekend bij God. De toekomst ligt in Zijn handen. Hij heeft ons het verlangen gegeven om ons op deze wijze in te zetten voor Zijn Koninkrijk. Wij willen gehoorzaam zijn aan Hem. Gehoorzaam zijn aan de verlangens en dromen die Hij ons geeft.

“WIJ GELOVEN DAT HET MOGELIJK IS OM ALS GELOVIGEN WERELDWIJD SAMEN (ONLINE) HET LICHAAM VAN CHRISTUS TE VORMEN DOOR IEDEREEN HET UNIEKE (CREATIEVE) TALENT WAT MEN VAN GOD HEEFT ONTVANGEN IN TE LATEN ZETTEN. OP DEZE WIJZE HOPEN WIJ GODS KONINKRIJK MEER EN MEER ZICHTBAAR TE MAKEN. ELKE DAG. WERELDWIJD!”

Onze waarden

Om met elkaar dezelfde richting op de gaan, is het van belang te weten wie we zijn. Wie we zijn heeft te maken met waar we vandaan komen, waar we staan en wat we doen, wat we waarderen of anders gezegd belangrijk vinden, de missie die we voor ogen hebben en de droom die we nastreven.

Stichting en B.V.

Om de groei van de community te kunnen blijven faciliteren is steeds meer geld en tijd nodig. Om vermogen op te kunnen bouwen hebben we allereerst gekozen voor het oprichten van Stichting DagelijkseBroodkruimels. In de stichting werven we fondsen door middel van een donatie module op onze website en door het actief werven van sponsoren (particulier en zakelijk). Om het voor potentiële sponsoren nog aantrekkelijker te maken om te doneren is er voor de stichting een ANBI status aangevraagd. Alle informatie over deze ANBI status is terug te vinden op onze ANBI pagina. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Naast het ontvangen van giften steken we ook zelf de handen uit de mouwen. Wij zien het als optimaal gebruik maken van de mogelijkheden, gaven en talenten die ons door God gegeven zijn. Na veel overleg met diverse adviseurs hebben we uiteindelijk besloten om niet alleen Stichting DagelijkseBroodkruimels op te richten, maar ook Manna en Kwartels B.V.

In deze BV ontplooien we commerciële activiteiten met als doel om vermogen en\of tijd te genereren wat aangewend kan worden voor de stichting. Met het genereren van tijd, doelen we op het in dienst nemen van mensen binnen de BV, die naast werkzaamheden voor de BV ook pro deo werkzaamheden verrichten voor de stichting. De BV richt zich met name op de online verkoop van christelijke producten die al dan niet voortvloeien uit de community. Daarnaast wordt er ook coaching en advies gegeven aan organisaties over communicatie en community management.

Met de aankopen die de klanten van de BV doen, krijgen ze zelf de mogelijkheid om te delen en maken ze het online delen mogelijk. Daarnaast is er het plan om derden (tegen vergoeding) ook de mogelijkheid te geven om christelijke producten te verkopen in de webshop. Er zijn namelijk veel aanbieders van mooie christelijke producten, maar door het gebrek aan bereik weten ze deze producten vaak niet of nauwelijks te verkopen. We kunnen dus met recht zeggen dat het doel van de BV gelijk is aan dat van de stichting: “Delen mogelijk maken, zodat de wereld kan proeven van het Brood dat leven geeft.” Om volledig transparant te zijn publiceren we de balans en de staat van baten en lasten, van de BV en de stichting op onze website.

De naam Manna en Kwartels B.V. is naast een leuke en originele Bijbelse naam voor ons ook een naam met een diepere betekenis. Het is namelijk een naam die altijd zal herinneren aan het feit dat we ons bij het ontvangen en het delen, niet moeten richten op kwartels (het vleselijke), noch op het manna (het geestelijke). Dat het niet gaat om dat wat we mogen ontvangen en delen, maar dat het gaat om de Gever. En dat het de Gever niet gaat om wat wij mogen ontvangen, maar dat het de Gever gaat om wat Hij door ons heen aan anderen kan geven. Het Brood wat de Gever gaf, was zijn vlees voor het leven van de wereld (Johannes 6:51). Het vleselijke en het geestelijke werden in Jezus vervuld. Op Hem willen we ons richten. Op Hem alleen!

Waarom een community?

Ongekend veel creativiteit zal nooit het daglicht zien omdat men niet weet waarom en op wat voor manier deze creativiteit ingezet kan worden. Als community willen we mensen uitdagen en uitnodigen om hun (creatieve) talenten in te gaan zetten voor het koninkrijk van God.
Denk hierbij aan (potentiële) grafisch ontwerpers, dichters, muzikanten, kunstenaars, schrijvers, bloggers, sprekers, videografen, rappers, et cetera. Het creatieve wat ze mochten ontvangen van de Creator inzetten tot Zijn eer en glorie. Niet om iets te bewijzen, maar uit liefde en dankbaarheid.

Vragen?

Neem dan contact met ons op per e-mailtelefoon of maak een afspraak.

Delen mogelijk maken…

  • De liefde van God drijft ons

  • Wij zijn vrijgevig en gericht op de ander
  • Wij geven altijd het beste dat we hebben
  • We zijn persoonlijk
  • Wij zijn enthousiast

  • Wij staan en gaan voor authenticiteit
  • Wij kijken verder

  • Wij delen alles, ook verantwoordelijkheid

  • Wij zijn verwachtingsvol

  • We zullen de naam van onze God groot maken!