Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeziërs 2:10

Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar. Niets op aarde lijkt zo blijvend en onwankelbaar als hoog oprijzende, majestueuze bergen. Als je op hun hoogvlakten staat en de ijle lucht inademt, is het haast alsof je de eeuwigheid ruikt. Toch zijn mijn liefde en mijn vrede zelfs nog bestendiger dan de hoogste berg op aarde!  Neem de tijd om mijn oneindige liefde te overdenken. Dat mijn liefde ‘oneindig’ is, betekent ook dat ze onuitputtelijk is. Hoe groot je nood ook is of hoe vaak je ook van Mij afdwaalt, mijn liefde voor jou raakt nooit op.  Een andere betekenis van ‘oneindig’ is constant. Ik hou niet méér van je op dagen waarop je indrukwekkende prestaties levert, en Ik hou niet minder van je als je vreselijk de mist in gaat. Ikzelf ben jouw vrede. Leef dicht bij Mij zodat je van deze bovennatuurlijke vrede kunt genieten. Ga vrijmoedig mijn aanwezigheid binnen, geliefde, zelfs als je niet trots bent op jezelf. Onthoud wie Ik ben: de Heer die Zich over jou ontfermt.

 

De tekst van deze kruimel komt uit het dagboek ‘Ik  ben altijd bij je’ van Sarah Young.