En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. Efeziërs 6:17