Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13