Home > Kruimels > Christelijke Blogs > God laat het lijden toe

God laat het lijden toe

Je hebt het nieuws vast meegekregen de afgelopen weken: een nieuwe aanslag, bloembakken in Rotterdam tegen terrorisme, de spanning rond Noord-Korea, storm Harvey, aardbevingen in Turkije en Griekenland… Het lijkt wel of het nooit ophoudt. Dat moet ook Habakuk gedacht hebben, die het uitriep naar God, zoals je kunt lezen in Habakuk 1:

Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen en luistert U niet,
moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen en brengt U geen redding?
Waarom toont U mij dit onheil en ziet U zelf de ellende aan?
Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht.
De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop,
de wettelozen verdringen de rechtvaardigen, het recht wordt verdraaid.

Wat is dit Bijbelgedeelte uit 600 vóór Christus dan ineens weer actueel! In de tijd dat Habakuk deze klaagzang deed, was er weinig meer over van Israël. Alleen het zuidelijke deel van het rijk bestond nog en het was geen pretje om er te leven: er was onrecht en afgoderij en Habakuk vraagt zich af waarom God niet ingrijpt.

God geeft antwoord: hij zal de Babyloniërs sturen om Israël terecht te wijzen. Wát?! Babylon? ‘Maar Heere!’ roept Habakuk, ‘hoe kunt U hen nu sturen? Zij zijn nog veel slechter dan Israël! Hoe kunt U juist hén sturen om Israël te straffen?’

Dan moet hij een visioen in een stenen tafel beitelen, zodat iedereen het kan lezen. God vertelt hem dat hoewel Hij Babylon gebruikt, hiermee hun gedrag nog niet goedkeurt. Ze zijn enkel een instrument voor God. Hij zal Babylon en alle volken die zijn zoals Babylon, neerhalen. Maar welke volken zijn dan als Babylon? En wat doen die Babyloniërs dan eigenlijk verkeerd? Er volgt een heel rijtje in hoofdstuk 2:

  • trots en onverzadelijkheid
  • plundering en bloedvergieten
  • uitroeiing van volken
  • anderen vergiftigen en onteren
  • geweld tegen dieren
  • aanbidden van afgoden

Het visioen dat volgt is niet mis: er worden epidemieën voorspeld, aardbevingen en kolkende wateren. Habakuk schrikt er zo van, dat hij schrijft: ‘Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Ik sidderde op de plaats waar ik stond.’

Maar was dat eigenlijk niet precies wat Habakuk wilde? Zie hoofdstuk 1 zoals ik citeerde: hij vroeg zich oprecht af waarom God deze ellende gewoon aanzag en God vertelt hem dat Hij zal gaan ingrijpen!

Moeten we nu ook bang worden? Wat als Hij komt, met aardbevingen, overstromingen en epidemieën naar onze prachtige Westerse wereld? Zijn dat geen voorspellen die nu ook gelden, in de eindtijd?

Maar lees eens hoe Hij ons troost in Habakuk 2:3-4: ‘Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven! Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’

Ja, Hij komt met kracht om recht te spreken! Maar de keerzijde is iets om met enorm verlangen naar uit te zien: Hij komt Zijn kinderen halen! ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik weet dat Hij mij brengen zal, naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn!’ (SELA)

Schuil jij al bij de Goede Herder? In Johannes 6 staat: Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen! Er staat niet ‘mogelijk niet uitwerpen’ of ‘als Ik je goed genoeg vind niet uitwerpen’ maar beslist niet. Waar wacht je nog op?

En als er weer een nieuwe natuurramp, aanslag of een ramp in je eigen leven plaatsvindt, houdt dan in gedachten welke keuze Habakuk maakte, ondanks alles wat God hem liet zien:

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
En er geen vrucht aan de wijnstok zijn
Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
En zullen de velden geen voedsel voortbrengen
Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
En er geen rund meer in de stallen zal zijn
Ik zal toch in de Heere van vreugde opspringen,
Mij verheugen in de God van mijn heil
De Heere Heere is mijn kracht
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden
En Hij doet mij treden op mijn hoogten!

Liefs, Wendy

About the Author:

Als een schaap heb ik rondgedwaald, maar anderhalf jaar geleden vond Hij mij terug. Sindsdien dankbaar, zoekend en hoopvol. Getrouwd met Roderik en dol op reizen, lezen, schrijven en kokkerellen.