Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Johannes 15:5

Hoe we ons thuis gedragen is voor elke christenman of -vrouw de ultieme test. Het is veel makkelijker om voortreffelijk te leven onder vrienden, wanneer we ons beste beentje voorzetten en ons bewust zijn van de publieke opinie, dan om thuis voor Christus te leven.
Onze eigen familiekring ziet ons wanneer we kwetsbaar zijn of als vermoeidheid of stress hun tol eisen. Onze eigen familiekring weet of we Jezus toelaten en uitdragen.
Al ik echt een christen ben, zal ik thuis niet toegeven aan een slechte bui, ongeduld, een kritische houding, sarcasme, onvriendelijkheid, achterdocht, egoïsme of luiheid. In plaats daarvan zal mijn leven elke dag de vrucht van de Geest laten zien, die bestaat uit liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als je deze christelijke deugden elke dag in praktijk zou brengen, hoe anders zou het er bij jou thuis dan aan toegaan?

 

De tekst bij deze kruimel komt uit het dagboek ‘Hoop voor iedere dag’ van Billy Graham.