Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Kolossenzen 2:2-3

Als je Mij koestert boven al het andere, als je Mij tot je eerste liefde maakt, beschermt dat je tegen het gevoel verscheurd te zijn. Telkens wanneer je merkt dat je gedachten afdwalen, kun je je geest trainen om terug te keren naar Degene die jou compleet maakt. Dat geeft je leven richting en helpt je om dicht bij Mij te blijven. Dicht bij Mij leven, genieten van mijn aanwezigheid, betekent ook dat je je inspant om je aan mijn geboden te houden. Dit zeg Ik tegen je om je mijn vreugde te geven, opdat je vreugde volkomen zal zijn.

 

Deze tekst komt uit het dagboekje “Ik ben altijd bij je” van Sarah Young.