En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Matteüs 10:30