“Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121:2