“De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen,”

Psalm 19:1