Het oog van de Heer rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn Trouw. Psalm 33:18