Heer, onze Heer, groot is Uw macht, overal op aarde! Psalm 8:2