Hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.

Psalmen 91:11