Maar nu wilt U ons redden. U roept de mensen die willen leven zoals U het wil.

U brengt hen bijeen en beschermt hen tegen de vijand. Psalmen 60:6 (BB)