Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt? Romeinen 10:14

Beschouwt u uzelf als eigenaar of als kapitein van uw bezittingen? Levert u de goederen af? De wereld leest de Bijbel niet – zij leest u en mij. De gelovige mens is de Bijbel van de ongelovige mens. Groeit u, zoals Petrus? Brandt u van liefde, zoals Stefanus? Gaat u uit, zoals Paulus? Stel je eens voor dat de mensen zullen vragen: “Waarom heb ik niets over deze Jezus gehoord

De tekst van deze kruimel komt uit het dagboek ‘Iedere dag nieuw’ van Corrie ten Boom.