De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8 vers 16