Een wijze zoon luistert naar de lessen van zijn vader. Spreuken 13:1