Openbare bestraffing is beter dan verborgene liefde

Spreuken 27:5