Privacy Policy

Home > Webshop > Service > Privacy Policy
Privacy Policy 2017-01-20T10:18:25+00:00

[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”2″ bottom_padding=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″][vc_custom_heading heading_semantic=”h1″ text_size=”h1″ sub_reduced=”yes”]Privacy Policy[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze
heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: DagelijkseBroodkruimels
Website: https://www.dagelijksebroodkruimels.nl
Inschrijfnummer KvK: 67720471
BTW-nummer: NL857148187B01

2. Emailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke
producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De
mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw
gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde
voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw emailadres.
b. Bij het verzamelen van uw emailadres
voor redenen anders dan in het kader van een gesloten
overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer
u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van
reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst
te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van
randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en
vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de
doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria
a. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
b. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van
antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software,
zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die
van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of
verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren
gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres:
webshop@dagelijksebroodkruimels.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in
voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]