Home > Kruimels > Christelijke Blogs > woensdag 14 februari – 40 Dagen Bijbelstudie?!

woensdag 14 februari – 40 Dagen Bijbelstudie?!

  • Bijbelstudie voor thuis en onderweg
  • Bijbeltekst Liefde Johannes 15 9

In de komende veertigdagentijd zal er dagelijks een korte overdenking worden gepubliceerd. De overdenkingen wandelen door het bijbelboek Rechters.

Waarom?Waarom 40 dagen Bijbelstudie?

De veertigdagentijd is door de eeuwen heen voor talloze christenen een tijd van bezinning geweest. Het is de voorbereiding op het feest van de Opstanding, Pasen. Het grote wonder, dat onlosmakelijk verbonden is met onze eigen geloof en ons eigen leven.
Het wonder van Pasen betekent dat ook ik mag delen in de Genade van Christus. Maar het betekent ook dat mijn leven verandert; of eigenlijk opnieuw begint. Paulus schrijft daarover in zijn brief aan de Kolossenzen (hoofdstuk 2):

 

12Toen u gedoopt werd bent u immers met hem (Christus) begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.

Maar ook in hoofdstuk 3:

1Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

In het geloof ligt dus ook een opdracht omsloten; ons verbond, door Christus, met de Vader, zal ons leven, ons doen en laten, veranderen.

 

Liefde van twee kanten!

Dit jaar start de veertigdagentijd precies op Valentijnsdag. Een dag waarop wereldwijd de liefde wordt gevierd. Maar ook een dag waarop van oudsher verliefden toetsen of hun liefde beantwoord wordt. Op Valentijnsdag staat de vraag centraal: komt de liefde van twee kanten?

jij bent geliefdDe Bijbel toont ons vers na vers, woord na woord, hoe groot Gods Liefde voor ons is. En vanuit die ondoorgrondelijke liefde gaf Hij ons een vrije wil. Maar, uitgerekend door die vrije wil dwalen we soms ver af van Zijn plan met ons.

Het leven vult zich met de steeds terugkerende tegenstelling: als het ons goed gaat, voelen we ons al snel onafhankelijk (van God en naasten), maar als ik me aan die vrijheid verwondt, vraag ik me biddend af ‘Waarom heeft God mij verlaten?’.

Bezinning in de veertigdagentijd is nadenken over die tegenstelling. Het is de confrontatie met de twijfel die ons geloof nooit vanzelfsprekend kan maken.

Deze Bijbelstudie sluit aan bij het boek Rechters. Een Bijbelboek waarin de menselijke schakel van overmoedige eigenwijsheid die leidt tot onderdrukking, die leidt tot een smeekbede, die leidt tot een reddende reactie van God centraal staat. Het boek bevat veel geloofsvragen die ook in deze tijd actueel zijn.

 

 

Tycho Jansen

About the Author:

Gezegend met een mooi gezin. Een man van veel woorden: schrijver, soms dichter en soms (s)preker. "Al schrijvend ontdek je dat alles al in de Schrift beschreven is."