Home > Kruimels uit Bram Markus

About Bram Markus

Man van Nanda. Papa van Boas, Saar en Lot. Passie voor God en mensen. Fanatiek duursporter. Geïnteresseerd in boeken, films, muziek, contentmarketing en het internet. Initiatiefnemer DagelijkseBroodkruimels. Bekijk alle blogs en (video)kruimels van Bram

Spreuken 14:26

Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats. Spreuken 14:26

Spreuken 31:28-29

Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar: ‘Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.’ Spreuken 31:28-29

Psalm 23:1-3

Ga lekker liggen in de groene weiden van mijn vrede. Leer om je te ontspannen wanneer dat kan en rust uit in de nabijheid van je Herder. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, [...]

Hij is Koning

Koningsdag 2019!  Eer aan de Koning der koningen! Laat Nederland vandaag weten dat Jezus leeft en bevrijdt. Hij is Koning, Hij is Koning. Koning in eeuwigheid. Uit het nummer van Elly en Rikkert.

Psalm 93:1

Heer, u bent Koning, een Koning met macht, een Koning met kracht. Psalm 93:1

Mattheüs 28:5-6

Laat iedereen het vandaag horen: Hij leeft! ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. Mattheüs 28:5-7

Ezechiël 17:24

En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen. Ezechiël 17:24

2 Tessalonicenzen 1:11-12

Moge hij door zijn macht ervoor zorgen dat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en dat alles wat u op grond van uw geloof doet, tot volle ontplooiing komt. Dan zal de naam van onze Heer Jezus in u worden geëerd en zult u in zijn heerlijkheid delen, dankzij [...]

Psalmen 90:9

Wij beëindigen onze jaren in een zucht. Psalm 90:9

Mattheus 11:29-30

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mattheus 11:29-30